Į pirmą puslapį

Atlaidai ir rekolekcijos

Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai

Atlaidai 2007 m. Vido Venslovaičio fotografijaLiturginis Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas – sausio 27 d.

Pal. Jurgio Matulaičio atlaidų aštuondienis – liepos 12 d. ir du sekmadieniai, kuriais pradedamas ir užbaigiamas pal. Jurgio beatifikacijos metinių minėjimas

Marijampolėje kasmet iškilmingai švenčiamas pal. Jurgio Matulaičio atlaidų aštuondienis (oktava), minint palaimintojo beatifikacijos dieną, liepos 12-ąją (aštuondienis prasideda tą liepos mėnesio savaitę, kurioje yra liepos 12 d).

Plačiau apie šiuos atlaidus...

 

 

Šv. Antano Paduviečio atlaidai – birželio 13 d.

Atlaidai 2007 m. Arvydo Kluoniaus fotografijaAntanas Paduvietis – parapijiečių gerbiamas ir mylimas Vilkaviškio vyskupijos globėjas. Bažnyčioje yra senas paveikslas, prie kurio žmonės meldžiasi, gauna gausių malonių.

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai – rugsėjo 29 d.

Pagrindinis bažnyčios globėjas – arkangelas Mykolas.

Rekolekcijos

Rekolekcijos rengiamos advento ir gavėnios metu atitinkamai prieš Kalėdas ir prieš Velykas. Iš kitur atvykęs pamokslininkas sako pamokslus krikščionims aktualiomis temomis.

Rekolekcijos trunka 3 dienas, nuo penktadienio iki sekmadienio. Rekolekcijose dalyvaujantys žmonės turi galimybę geriau pasirengti šventėms ir Susitaikinimo sakramentui.

aukštyn