Į pirmą puslapį

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai

MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE

2020 m. liepos 5–12 d.

Viską matuoti Evangelijos mastu
 (Pal. J. Matulaitis)

P R O G R A M A

Liepos 5 d., sekmadienis
PADĖKOS UŽ DIEVO MALONES IR TARNAUJANČIŲJŲ ARTIMO MEILEI DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones. Meldžiamės už Caritas narius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus

12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
                 – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 6 d., pirmadienis 
MALDOS UŽ LIETUVĄ DIENA

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje 
12.00 val. – šv. Mišios
                 – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

(Liepos 7–10 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 6 d.)

Liepos 7 d., antradienis 
KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės už tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius.

Liepos 8 d., trečiadienis 
BENDRAJAM GĖRIUI TARNAUJANČIŲJŲ DIENA

Meldžiamės už švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus, socialinius darbuotojus ir savanorius, Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus

Liepos 9 d., ketvirtadienis 
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius

Liepos 10 d., penktadienis
LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA

Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, už kenčiančius dėl dabartinės pandemijos, už medikus ir visus, kurie gydo ir slaugo sergančiuosius

Liepos 11 d., šeštadienis
EUCHARISTIJOS DIENA IR  IŠKILMIŲ VIGILIJA

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje 
12.00 val. – šv. Mišios
                 – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – 21.00 val. Švč Sakramento Adoracija Bazilikoje
18.00 val. – šv. Mišios

Liepos 12 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA – ŠEIMŲ SEKMADIENIS

Meldžiamės už katalikiškas šeimas, už šeimas, auginančias paauglius, turinčias ligų ir priklausomybių paveiktus narius

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje 
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
                 – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

________________ 
 
Sekmadieniais ryto šv. Mišios Bazilikoje:
  • liepos 5 d. – 8.00, 9.30 ir 11.00 val.
  • liepos 12 d. – 8.00 ir 9.30 val.
Visomis atlaidų dienomis:
  • Vakaro šv. Mišios Bazilikoje 18.00 val.
  • Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkai laukiami nuo 10.00 iki 17.00 val.
  • Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne lankytojų laukia nuo 10.00 iki 17.00 val.
 

 

aukštyn