Į pirmą puslapį

Kiti

MARIJAMPOLĖS ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAZILIKA
J. Bendoriaus g. 1, 68309 Marijampolė
Tel. (343) 50 275
El. paštas
www.marijampolesbazilika.lt

Bazilika atidaryta 7.00–19.00(ž), 20.00(v)

Kunigas budi Bazilikoje sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00–13.00 ir 17.30–18.30

Bazilikos raštinė marijonų vienuolyne
Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė
Tel. (343) 50 938; faks. (343) 50 760

Lankytojai raštinėje priimami:
Šiokiadieniais 10.00–12.45 ir 13.15–17.00

Rekvizitai:

Sąsk. Nr. LT28 7044 0600 0208 0438
AB SEB Vilniaus bankas
Įmonės kodas 191293852

Koplyčios:

  • Lūginėje – pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio tėviškėje,
  • Marijonų vienuolyne,
  • Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolyne,
  • pataisos namuose (pastarąją aptarnauja kun. teol. mgr. Gintaras URBŠTAS (Lazdijai))
aukštyn