Į pirmą puslapį

Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus

Pal. Jurgio Matulaičio muziejuje

Adresas:

Marijampolės Marijonų vienuolynas
J. Bendoriaus g. 3
68309 Marijampolė
Tel.: 8 652 12629, 8 603 43039
El. paštas:

Lankytojai priimami susitarus telefonu.
Skambinkite mums:
+370 652 12629
+370 603 43039

Steigėjas: VšĮ Marijampolės kultūros ir istorinio paveldo turizmo centras
Iniciatoriai ir globėjai: Marijampolės Marijonų vienuolynas, Marijampolės savivaldybė

Vyskupas Rimantas Norvila šventina Pal. Jurgio Matulaičio muziejaus patalpas, 2011?

Muziejus yra įsikūręs Marijampolės Marijonų vienuolyne ir Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Ekspozicija patraukli įvairių amžiaus grupių lankytojams, o ypač paaugliams ir jaunimui, nes medžiaga joje pristatoma ne vien tradiciniu būdu, bet ir interaktyvioje aplinkoje — informaciniuose terminaluose su lietimui jautriais ekranais.

Kviečiame:

 • pažinti palaimintojo Jurgio Matulaičio, vienos ryškiausių katalikiškojo pasaulio asmenybių Lietuvoje, gyvenimą ir veiklą;
 • stebėti nuostabų Dievo veikimą tautos, krašto, miesto ir individualaus žmogaus gyvenime, stabtelint ties esminėmis žmogaus patirtimis: kančia ir viltimi, pareiga ir ištikimybe, bičiulyste ir tarnavimu, džiaugsmu ir mirtimi;
 • Įsižiūrėti į palaimintojo Jurgio Matulaičio tikėjimo liudijimą, ieškant atsakymų į klausimus: ką reiškia sakyti „tikiu“? Koks yra tikintis žmogus? Ar tikėjimas tikrai gali keisti gyvenimą?
 • pažinti Marijampolės miesto kilmę, ankstyvąją istoriją bei iškilias šio krašto asmenybes, todėl organizuotas apsilankymas jame praturtinti tikybos, etikos, istorijos pamokų programą ar papildomo ugdymo planą įvairių amžiaus grupių moksleiviams.

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, dešiniojoje koplyčioje, kurios altoriuje ilsisi pal. Jurgio Matulaičio relikvijos (žemiškieji palaikai), patalpinta mažutė ekspozicija, kurios pagrindinis eksponatas — originali pomirtinė pal. Jurgio Matulaičio kaukė.

Pal. Jurgio Matulaičio muziejaus „Baltųjų marijonų“ ekspozicija Pal. Jurgio Matulaičio muziejuje

Greta esančiame Marijonų vienuolyne lankytojams parengtos dvi ekspozicijos:

 • „Baltieji marijonai“ — galerijoje, jungiančioje vienuolyną su šventoriumi.
  Įvadinė ekspozicija, skirta pažinčiai su Marijampolės miesto pradžia ir Marijonų vienuolyno istorija nuo įsteigimo iki uždarymo 1904 m., kurioje eksponuojami autentiški dokumentai, meno dirbiniai, bažnytiniai reikmenys, dovanoti Marijampolės marijonų vienuolynui jo fundatorės grafienės Pranciškos – Ščiukaitės Butlerienės. 

   
 • „Palaimintasis arkiv. Jurgis Matulaitis“ — vienuolyno mansardoje.
  Pagrindinė ekspozicija, atskleidžianti aktyvią Jurgio Matulaičio — kunigo, vyskupo, arkivyskupo, profesoriaus, vienuolio, socialinio veikėjo, diplomato — veiklą, sudėtingą biografiją ir gilų dvasinį gyvenimą. Ekspozicijos stenduose bei interaktyviuose ekranuose lankytojams pristatomi Palaimintajam arkiv. Jurgiui Matulaičiui priklausę daiktai, įvairūs dokumentai ir fotografijos, audio ir video medžiaga.
Pal. Jurgio Matulaičio muziejuje Pal. Jurgio Matulaičio muziejuje

Papildomos programos ir pasiūlymai

 • Gido pasakojimai bei savarankiškos užduotys moksleiviams muziejuje ir Šv. ark. Mykolo bazilikoje.
 • Pažintinė ekskursija po miesto centrą „Marijampolė Marijonų pėdomis“.
 • Dokumentinis filmas apie pal. Jurgį Matulaitį ir diskusija tikėjimo bei vienuolinio gyvenimo klausimais.
 • Įstaigos kolektyvo išvyka ar klasės tėvų susirinkimas „kitaip“: apsilankymas muziejuje, jauki parapijos salė ir arbatos puodelis.

Paslaugų kainos (PDF >>)

Bilieto kaina — 2 Eur.

Lengvatos:

 1. 50% nuolaida taikoma: moksleiviams, studentams, senjorams, vienam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų lankytoją, kuriam nustatytas 0–25 % ir 30–40 % darbingumo lygis. 
 2. Nemokamai muziejų lanko: ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaikų namų auklėtiniai, asmenys, kuriems nustatytas 0–25 % ir 30–40 % darbingumo lygis, Lietuvos Respublikos muziejininkai, mokytojai, lydintys mokinių grupes, kuriose yra ne mažiau kaip 10 asmenų, mokytojai, lydintys vaikus į edukacinius užsiėmimus, turizmo firmų, gidų gildijos nariai.

Ekskursijos (gido paslaugos): suaugusiems – 6 Eur, vaikams – 2 Eur, užsienio kalba – 12 Eur.

Edukaciniai užsiėmimai: suaugusiems – 1 Eur, vaikams – 0,50 Eur.

 

aukštyn