Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka

ŠOKIADIENIAIS

7.30 val. prie pal. Jurgio Matulaičio
8.00 val.
9.00 val.
18.00 val.
     Penktadieniais 18.00 val. sudėtinės šv. Mišios prie palaimintojo Jurgio Matulaičio
     Pirmąjį mėnesio penktadienį
     10.00 val. Į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis

ŠEŠTADIENIAIS

7.30 val.
8.00 val.
9.00 val.
11.00 val.

     (17.00 val. giedamas Rožinis)
18.00 val. sudėtinės šv. Mišios
     Pirmąjį mėnesio šeštadienį
     10.00 val. Į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis

SEKMADIENIAIS

8.00 val.
8.30 (papildomos valandos - pandemijos metu)
9.30 val.
10.00 (papildomos valandos - pandemijos metu)
11.00 val.

12.00 val. Suma už parapiją
18.00 val.

     Kiekvieną mėnesį:
     12 d. 12.00 val. – į pal. Jurgi Matulaitį, aukotojų intencijomis.
     16 d. 12.00 val. - į Aušros Vartų Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

 

 

aukštyn