Į pirmą puslapį

Atlaidai

Pagrindinės iškilmingos atlaidų 2007 m. šv. Mišios. Vido Venslovaičio fotografija Marijampolėje kasmet iškilmingai švenčiamas pal. Jurgio Matulaičio atlaidų aštuondienis (oktava), minint palaimintojo beatifikacijos dieną, liepos 12-ąją (aštuondienis prasideda tą liepos mėnesio savaitę, kurioje yra liepos 12 d).

Sausio 27 d. minimos palaimintojo Jurgio mirties (gimimo dangui) metinės.

Kiekvieną penktadienį palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje aukojamos šv. Mišios, meldžiantis įvairiomis intencijomis.

Atlaidai 2007 m. Arvydo Kluoniaus fotografija Remiantis 2004 m. vasario 9 d. Apaštališkosios penitenciarijos raštu, visuotiniai atlaidai suteikiami tikintiesiems, kurie:

  • tinkamai įvykdydami įprastines sąlygas (atlikdami sakramentinę išpažintį, priimdami eucharistinę komuniją, pasimelsdami Šventojo Tėvo intencija) bei dvasia visiškai atsiribodami nuo prieraišumo prie bet kokios nuodėmės,
  • Marijampolės miesto šv. arkangelo Mykolo bazilikoje dalyvauja kokiose nors šventose apeigose ar maldingame veiksme palaimintojo Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus garbei arba bent pamaldžiai sukalba Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą ir kokia nors prašymo malda kreipiasi į palaimintąjį Jurgį.

Minėtiems atlaidams gauti yra nustatytos šios progos:

  • sausio 27 d., liturginis palaimintojo Jurgio minėjimas;
  • liepos 12 d. ir du sekmadieniai – palaimintojo Jurgio garbei skirtų iškilmių liepos mėnesį pradžios ir pabaigos dienos;
  • vienąkart per metus, pavienių tikinčiųjų laisvai pasirinktą dieną;
  • kiekvienąkart, kai grupe atvykstama pagerbti šventas palaimintojo relikvijas.
aukštyn

ŠV. MIŠIOS

VII - 8.00, 9.30, 11.00, 12.00, 18.00 val.
I-V - 7.30, 10.00, 18.00 val.
VI - 7.30, 9.00, 10.00, 18.00 val.

Kiekvieną mėnesį 12 d.
12 val. į pal. Jurgį Matulaitį

VISOS PAMALDOS ▹


Pal. Jurgio Matulaičio muziejus

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Palaimintojo koplyčia Lūginėje

Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios puslapiai