Į pirmą puslapį

Sutvirtinimas

Moksleiviai, turintys 14 metų, pakrikštyti, priėmę pirmąją Komuniją, norintys priimti Sutvirtinimo sakramentą, rugsėjo mėnesį ateina į parapijos raštinę, užpildo registracijos anketą, palieka Krikšto pažymėjimo kopiją, sužino informacinio susirinkimo datą.
Pasiruošimas vyksta spalio - gegužės mėn.

Norintys priimti Sutvirtinimą, įsipareigoja:
- kartą per savaitę dalyvauti pamokėlėje - atlikti užduotis namuose;
- kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose.
Tėvai įsipareigoja:
- kartą per mėnesį dalyvauti katechezėse-mokymuose tėvams (darbo dienomis);
- kartu su vaikais švęsti šv. Mišias sekmadieniais.

Sutvirtinimo sakramentas teikiamas gegužės mėnesį.
Sutvirtinamieji turi pasirinkti Sutvirtinimo vardą, kuris turi būti šventojo vardas. Kiekvienam sutvirtinamajam būtina turėti Sutvirtinimo globėją. Gerai, jeigu krikšto tėvai ir sutvirtinimo globėjai yra tie patys asmenys.

Sutvirtinimo globėjai turėtų:
• būti sulaukę šešiolikos metų;
• būti katalikai, priėmę Sutvirtinimo bei Eucharistijos sakramentą, gyvenantys pagal tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas, nebūti suvaržyti kokios nors uždėtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;
• nebūti sutvirtinamojo biologinis tėvas ar motina.
 

 

aukštyn