Į pirmą puslapį

Sumos choras

Chorui vadovauja Akvilė Kergytė.

Chorui akomponuoja garsus vargonų meistras Algis Stepanauskas. Jis kartu yra ir bazilikos vargonų statytojas.

Choras gieda sekmadienio sumos šv. Mišiose, visose pagrindinėse bažnytinėse šventėse, atlaidų metu. 

Choras laukia naujų giesmininkų.

 

aukštyn