Į pirmą puslapį

Sumos choras

Chorui vadovauja Akvilė Kergytė.

Choras gieda sekmadienio sumos šv. Mišiose, visose pagrindinėse bažnytinėse šventėse, atlaidų metu. 

Choras laukia naujų giesmininkų.

 

aukštyn