Į pirmą puslapį

Suaugusiųjų katechezė

Organizuojama grupė suaugusiųjų, kurie nori ruoštis Krikštui, Sutvirtinimui, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. Reikia turėti klebono siuntimą.

Susitikimų vieta: Šventosios Šeimos vienuolijos seserų namuose (Alyvų g. 9, Marijampolė).

Registracija ir informacija: ses. Inga, mob. +370 622 83988 arba el. paštas:

aukštyn