Į pirmą puslapį

Suaugusiųjų katechezė

Organizuojama grupė suaugusiųjų, kurie nori ruoštis Krikštui, Sutvirtinimui, Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. Reikia turėti klebono siuntimą.

Susitikimai vyks: kartą per savaitę (ketvirtadienių vakarais nuo 18 iki 20 val.) iki šv. Velykų. Pirmas susitikimas spalio 11 d.

Susitikimų vieta: Šventosios Šeimos vienuolijos seserų namuose (Alyvų g. 9, Marijampolė).

Registracija ir informacija: ses. Inga, mob. +370 622 83988 arba el. paštas:

aukštyn