Į pirmą puslapį

Pirmoji išpažintis ir Komunija

Pirmoji KomunijaPasirengimas

Gegužės mėnesį, trečių klasių moksleiviai, sulaukę 9–10 metų amžiaus, kreipiasi į savo mokyklos tikybos mokytoją, pareikšdami norą ruoštis pirmai išpažinčiai ir Komunijai. Rugsėjo mėnesį moksleiviai informuojami apie tikslią užsiėmimų vietą ir laiką.

Pasirengimą, prasidedantį spalio 1 d., sudaro viena savaitinė pamokėlė ir sekmadieninės Šv. Mišios 11 val., kuriose dalyvauti vaikai kviečiami kartu su tėvais.

Pirmoji KomunijaPirmoje programos dalyje vaikai rengiami pirmajai išpažinčiai: supažindinami su Bažnyčia, joje esančiais simboliais, šv. Mišiomis, nuodėmės samprata. Vaikai pirmosios išpažinties eina prieš Kalėdas.

Antras pasirengimo etapas prasideda po moksleivių žiemos atostogų. Vaikai pradedami rengti pirmos Komunijos priėmimui. Visą tolesnio rengimosi laiką vaikai eina išpažinties kartą per mėnesį, taip stiprindami atgailos prasmės suvokimą.

Šventė

Pirmoji KomunijaPirmosios Komunijos šventės prasideda balandžio–gegužės mėnesiais.

Vaikai, priėmę pirmąją Komuniją, spalio mėnesį rengiasi įsirašyti į Šv. Rožinio draugiją. Vieną mėnesį vyksta užsiėmimai ir bendras rožinio kalbėjimas. Mėnesio pabaigoje vaikai įrašomi į rožinio ir škaplieriaus draugijos narius.

aukštyn