Į pirmą puslapį

Parapijos pastoracinė taryba

Tikslai ir uždaviniai – stiprinti bendruomenę, kelti įvairias iniciatyvas, aptarti visų metų liturginį kalendorių ir kurti komisijas.

Parapijos taryba renkasi kartą per 3 mėnesius arba esant reikalui.

Sekcijos: ekonominė, katechezės, vaikų ir jaunimo sielovados, suaugusiųjų švietimo, karitatyvinė-socialinė, liturginė, informacijos ir švietimo.

Nariai

Kleb. Andrius Šidlauskas, tel. 8 606 13448
Renata Stadulienė, tel. 8 614 47081
Stasė Požarskienė, tel. m. 8 685 67054, d. 8 343 52979, 59702
Saulius Andriuška, tel. 8 671 99883
Juozas Žemaitis, tel. 8 616 30902
Antanas Miliauskas, tel. 8 686 11257
Vitas Buškevičius, tel. 8 603 43039
Alma Sakalauskienė, tel. 8 699 16124

 

aukštyn