Į pirmą puslapį

Leidiniai

Knygos

Stasys Yla. Jurgis Matulaitis. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolija, 2007.

Jurgis Matulaitis. Užrašai. Vilnius: Aidai, 1998.

Kun. Janusz Kumala, MIC. Kristui ir Bažnyčiai kaip Marija: novena marijonų vienuolijos atnaujintojui palaimintajam Jurgiui Matulaičiui. Kaunas: Marijonų talkininkų centro leidykla, 2003.

Gintarė Adomaitytė. Kelio dulkės, baltos rožės: apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija, 2003.

Lankstinukai

Pal. J. Matulaičio draugijos lankstinukas

Litanija

 

aukštyn