Į pirmą puslapį

Krikštas

Krikštą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus.

Dėl Krikšto sakramento iš anksto kreiptis į raštinėje budintį kunigą, Bendoriaus g. 1, LT-68309 Marijampolė, tel. (343) 5 09 38, kartu pateikiant vaiko gimimo liudijimą, tėvų bei krikštatėvių vardus ir pavardes.

Krikštijama kiekvieną šeštadienį 13.00 ir 16.30.

Krikšto tėvai turi būti ne jaunesni nei 16 m., pavyzdingi katalikai, krikštyti katalikų bažnyčioje, priėmę Atgailos sakramentą, Eucharistijos sakramentą ir Sutvirtinimo sakramentą. Krikšto tėvai, gyvenantys santuokoje, turi būti priėmę Krikšto sakramentą.

Krikšto metu būtina Krikšto žvakė, baltas Krikšto drabužis.

Krikšto sakramentą norintiems priimti vaikams nuo 7 metų amžiaus ir suaugusiems būtinas pasirengimas.

aukštyn