Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

2009 rugsejo 29 d. per liturginį Šv. Ark. Mykolo minėjimą mūsų parapijoje lankėsi Marijonų kunigų seminarijos bendruomenė. Čia kelios nuotraukos iš jų piligriminės kelionės į Lūginę, pal. Jurgio Matulaičio tėviškę.
Paskelbta: 2009-10-24 15:13:08

      

    

    

    

                                       

 

aukštyn