Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio 20-čio minėjimas Marijampolėje
Paskelbta: 2009-10-15 19:55:32

Šių metų spalio 11dieną Marijampolės bazilikoje buvo paminėtas vyskupo M.Valančiaus blaivybės judėjimo dvidešimtmetis. Minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis, kurioms vadovavo vyskupas Juozas Žemaitis MIC. Vyskupas kvietė tikinčiuosius melstis už blaivybės puoselėtojus. Homiliją sakė monsinjoras Alfonsas Svarinskas. „Palaiminti dvasingieji vargdieniai, nes jų yra dangaus karalystė,“- Evangelijos žodžiais pradėdamas homiliją skatino tikinčiuosius kelti klausimą, ką mes kiekvienas turime daryti, kad įeitume į Dangaus karalystę. Pirmiausia turime švęsti sekmadienį, turime dėkoti Dievui už saulę, orą, taiką, turėtume daugiau pamąstyti apie Dievą, Lietuvą, savo gyvenimą. Kalbėtojas pabrėžė, jog turime žiūrėti ne vien po savo nosimi, nes tada ir ant mažo akmens galime suklupti. Monsinjoras A. Svarinskas teigė, kad per dvidešimt nepriklausomybės gyvavimo metų valdžios žmonės pirmiausia akcentuodavo (ir dabar akcentuoja) valstybės ekonomikos klausimus, bet pamiršta dorą ir tikėjimą. Tai liudija šviečianti alkoholio reklama, steigiami vis nauji kazino, galiausiai puolamas nepilnamečių apsaugos įstatymas, siekiama įteisinti „naminukės“ gamyba. Dora – valstybės pamatas, o jos naikinimas - naujas Lietuvos pavergimo būdas, teigė kalbėtojas ir kvietė melstis už Tėvynę, už Bažnyčią, už naujus pašaukimus. Monsinjoras A. Svarinskas akcentavo, jog labai svarbu atstatyti dvasingumą, o tam reikėtų, kad bent kartą per mėnesį būtų atliekama išpažintis. Kalbėtojas pabrėžė ir gerų pavyzdžių svarbą, kvietė tikinčiuosius būti tais pavyzdžiais, padėti vieni kitiems, parodyti kelią į Dangaus karalystę, kad visi laimėtume amžintąjį gyvenimą.

       

Po pamaldų prie Blaivybės sąjūdžio būstinės buvo atidengta ir pašventinta atminimo lenta. Iškilmingas minėjimas tęsėsi parapijos salėje. 

 

Renata Stadulienė
Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapija

 

 

aukštyn