Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. KETVIRTOJI DIENA (07 11)
Paskelbta: 2018-07-12 09:45:34

Liepos vienuolikta – ketvirtoji pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidų diena. Melstasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus.

11 val. vyko katechezė kurią vedė Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos klebonas kun. Ričardas Doveika. Vėliau visi kartu meldėsi Švč. M. Marijos rožančių.

12 val. šv. Mišias celebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kartu koncelebravo būrys kunigų iš Šakių dekanato ir svečiai kunigai iš Vilniaus arkivyskupijos. Šv. Mišiose giedojo Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras.

Įsimintiną homiliją pasakė kun. R. Doveika. Pradėjo cituodamas 1911 metų pal. J. Matulaičio MIC užrašus: „Evangelijos skelbėjas nebus pasaulio šviesa, nebus dvasiška jėga patraukiančia prie Kristaus, vedančia į kovą dėl Bažnyčios, stumiančia žmones į darbą, jei jo širdyje nedegs uolumo ugnis, neklestės dorybės, nebus šventumo.“ Pal. J. Matulaitis MIC naudojo visus savo talentus, kad Jėzus Kristus ir Bažnyčia žmonėms būtų pirmoje vietoje. Nešė Jėzų į sunkiausias aplinkybes.

Apaštalas Petras paklausė Jėzų: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“ (Mt 19, 27). Perfrazuojant, Petras klausia ar apsimoka sekti Jėzų? Jėzus atsako, kad visokeriopai apsimoka, nes už tai gaus patį Dievą!

Mus visus veikia egzistencinis būti mylimiems ir su tuo, kuris myli. Kad būtume kartu – pašaliname iš kelio visas kliūtis. Pagrindinė meilės pareiga – būti su Dievu. Būti su Dievu tai juo tikėti ir gyventi sakramentinį gyvenimą. Iš to kyla ištikimybė, ramybė ir visos dorybės.
Per bendrystę su Dievu mes „lopome“ vieni kitų žaizdas, nes esame bendruomenė. Būdami kartu esame bendruomenė. Bažnyčia. Vis tik reikia savęs paklausti ar kartais neprisidedame prie sekuliarizacijos? Mums patinka sutanos siuvinėtos raudonais siūlais, bet nei vienas nenorime išlieti lašo kraujo už tai ką darome...

Kodėl aš, kunigas, tikiu Dievu? Patinka jums tai ar ne, nes pirmiausia patikėjau žmogumi. Dievas apsivilko žmogumi. Kas už tai, kad atiduosiu save kitiems? Kristaus mokinys ir atpažįstamas pagal tai, ką ir kaip jis sako ir daro. Palaimintasis sako: „Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios.“ Kas bus už tai? Pats Dievas.

Baigiantis šv. Mišioms vysk. R. Norvila dėkojo visiems atlaidų dalyviams, Marijos radijo klausytojams ir kvietė visus melstis už kunigus, tikybos mokytojus ir katechetus, žurnalistus. Po šv. Mišių vyko pamaldos prašant pal. J. Matulaičio MIC užtarimo.

Vėliau vieni rinkosi į Marijonų sodelį pabendrauti agapėje, kiti ėjo apžiūrėti naują specialiai pal. J. Matulaičio MIC šimtmečio proga parengtą parodą. Šimtmečio proga išleista ir nauja knyga leidžianti dar nuodugniau gilintis į palaimintojo dvasingumą.

Rytoj, liepos 12 d., melsimės už kunigus ir pašvęstuosius. Kviečiame dalyvauti!
 

Rūta Juršaitė

 

 

aukštyn