Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. TREČOJI DIENA (07 10)
Paskelbta: 2018-07-10 20:02:45

Šiandien, liepos 10 d., trečiąją pal. Jurgio Matulaičio atlaidų dieną buvo meldžiamasi už Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir visų bendro gėrio tarnybų darbuotojus.

Nuo 11 val. vyko katechezė, kurią sakė Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies klebonas kun. Remigijus Gaidys. Vėliau visi susirinkusieji prašė Švč. M. Marijos užtarimo rožinio maldos metu. 12 val. šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge koncelebravo kun. Antanas Degutis iš Kanados, kun. Marius Talutis iš Punsko, kun. Virginijus Grigutis iš Vokietijos bei Aleksoto ir Prienų dekanatų kunigai.

Evangeliją komentavo kun. R. Gaidys. Kelios mintys iš pamokslo: Jėzus Kristus kvietė apaštalus tarnystėn ir įsteigė kunigystę. Pal. Jurgis Matulaitis MIC – didis Lietuvos apaštalas. Jis savo pavyzdžiu mokė tarnauti Bažnyčiai ir ją statyti. Jeigu esame girdėję Evangeliją – privalome ją skleisti kitiems.
Po šv. Mišių pal. J. Matulaičio koplyčioje suklupta trumpoms pamaldoms prašant palaimintojo užtarimo. Šv. Mišiose giedojo Veiverių Šv. Liudviko parapijos choras. Atlaidų pamaldas transliavo Marijos radijas.

Pasistiprinę dvasiškai visi pamažu rinkosi į Marijonų vienuolyno kiemelį pastiprinti ir savo kūną gausiomis agapės vaišėmis.

Rytoj, liepos 11 d., trečiadienį, melsimės už švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus. Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Rūta Jurkšaitė

 

aukštyn