Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. ANTROJI DIENA (07 09)
Paskelbta: 2018-07-10 15:32:19

Šiandien Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje vykstančiuose pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose – socialinių darbuotojų ir savanorių diena. Meldžiamasi už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius ir visus socialinius darbuotojus bei savanorius.

Atlaidų programą pradėjo 11val. bazilikoje vykusi katechezė, kurią sakė Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. teol. dr. Miroslav Dovda. Vėliau buvo kalbama Rožinio malda. Pagrindinėms šv. Mišioms 12.00 val. vadovavo J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge meldėsi kunigai iš Alytaus dekanato parapijų. Taip pat į bendrą maldą jungėsi gausus būrys į atlaidus atvykusių svečių: įvairių vyskupijos dekanatų organizacijos Caritas nariai ir darbuotojai, pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai, bendruomenės iš kitų vyskupijos parapijų. Liturgiją savo giesmėmis papildė choras iš Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos. Šv. Mišios baigėsi pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldomis bazilikos koplyčioje.

Po pamaldų draugiška bičiulystė ir bendravimas tesėsi Marijonų vienuolyno kiemelyje, kur vyko agapė.

Rytoj, liepos 10 d., antradienį, atlaiduose – Visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena. Melsimės už Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir visų bendro gėrio tarnybų darbuotojus.


Vilkaviškio vyskupijos referentė Ona Kuzmaitė

 

aukštyn