Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

MARIJAMPOLĖS BAZILIKOJE PRASIDĖJO PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. PIRMOJI DIENA (07 08)
Paskelbta: 2018-07-08 17:21:36

Liepos 8 d., sekmadienį, Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikoje 12.00 val. šv. Mišiomis prasidėjo iškilmingas pal. Jurgio Matulaičio minėjimas ir atlaidai, kurie tęsis iki liepos 15 d.

Pirmoji atlaidų diena buvo skiriama maldai už šeimas ir tradiciškai buvo prisimenama bei dėkojama Dievui už malones, patirtas per palaimintojo užtarimą. Šv. Mišiose drauge meldėsi piligrimai iš Punsko. Po šv. Mišių bazilikoje prie pal. Jurgio altoriaus buvo skaitomi dvasinius ir fizinius pagijimus patyrusių žmonių liudijimai. Juos lydėjo pal. Jurgio Matulaičio litanija ir padėkos ženklų - votų šventinimas. Pasibaigus pamaldoms, visi susirinkusieji buvo kviečiami apžiūrėti ekspoziciją pal. Jurgio Matulaičio muziejuje, vienuolyno kiemelyje vyko agapė. Taip pat norintieji galėjo vykti Gailestingumo vainikėlio maldai į koplyčią pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.

Rytoj, liepos 9 d., atlaiduose - socialinių darbuotojų ir savanorių diena. Melsimės už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius ir visus socialinius darbuotojus bei savanorius. 11 val. bazilikoje vyks katechezė, kurioje kalbės Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. teol. dr. Miroslav Dovda. 12 val bus aukojamos pagrindinės atlaidų dienos šv. Mišios, prieš jas bus meldžiamasi Rožinio malda.


Vilkaviškio vyskupijos referentė Ona Kuzmaitė

 

aukštyn