Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Tituliniai šv. ark. Mykolo atlaidai
Paskelbta: 2016-10-08 22:10:48

Spalio 2 d. Marijampolės tikintieji rinkosi į Baziliką švęsti titulinių šventojo arkangelo Mykolo atlaidų. Jie buvo ypatingesni nei kitais metais, nes kartu vyko padėkos šv. Mišios už birželio 5 d. šventuoju paskelbtą Stanislovą Papčinskį, kuris 17 a. Lenkijoje įkūrė marijonų ordiną. Turėjome svečią - marijonų kongregacijos vicegenerolą, kunigą Joseph Roesch MIC. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo svečias iš Romos, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir kiti kunigai.

Procesijoje prieš iškilmių pradžią buvo nešamas naujojo šventojo paveikslas, giedama naujojo šventojo litanija, prašant jo užtarimo. Sakydamas homiliją svečias kreipėsi pabrėždamas reikšmę pasauliui ir Lietuvai šv. S. Papčinskiui 1673 m. Lenkijoje, Poznanėje įkūrus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo marijonų katalikų vienuolių ordiną, kuris veikė daugiausia liaudies tikėjimo stiprinimo, švietimo ir kultūros srityje. Džiugi žinia, kad gimęs beveik prieš 400 metų ir ištikimas savo pašaukimui – tarnauti Dievui ir žmonėms, šis Dievo riteris šiais metais buvo paskelbtas šventuoju, ko liudininkais buvo ir jūsų, marijampoliečių grupelė, dalyvavusi iškilmingoje ceremonijoje Romoje. Prelegentas priminė marijonų ordino stovėjimo ant išnykimo ribos situaciją ir jo paskutinio, baltųjų marijonų, generolo Vincento Senkaus MIC laišką palaimintajam J.Matulaičiui apie 2 karstus (vieną laiško autoriui ir antrąjį vienuolių ordinui, kuriame dėl caro valdžios vykdomos politikos bebuvo likęs vienas vienuolis). Taip čia, Marijampolėje, palaimintojo Jurgio pastangomis marijonų ordinas atgimė ir dabar aktyviai dirba įvairiuose pasaulio kraštuose. Toliau homilijoje prelegentas apmąstė tos dienos Šv. Rašto skaitinius siedamas juos su jau šv. Stanislovo gyvenimu ir darbais, kai įvyko stebuklai: Jis atgaivino motinos įsčiose jau mirusį kūdikį ir kaip į Jį meldėsi ligoninėje mirštanti jauna moteris (nedirbo jos plaučiai, atsisakė ir kiti vidaus organai); ji buvo išgelbėta, ištekėjo ir yra 2 vaikų motina. Dievui nėra negalimų dalykų!

Antrajame skaitinyje, toliau sakė homiliją svečias, šv. Paulius kalba apie Šv. Dvasios dovanas, apie tai, kad mes esame silpni, bet pakviesti liudyti Kristų ir mums padeda Šv. Dvasia. Taip Ji padėjo ir šv. Stanislovui įvykdyti jo misiją. Šventajam, buvo svarbi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardo šlovė, kuriam Nekaltojo Prasidėjimo privilegija buvo labai brangi ir kuris, kaip ir jo įkurtas ordinas, apmąsto ir garbina Dievo motiną.

Baigdamas pamokslą svečias kvietė ir linkėjo, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju. Jis savo tikėjimu, gyvenimu ir darbais nusipelnė šio vardo, o mums reikia melstis, melstis ir tikėti. Dievas padarys stebuklą!

Iškilmės baigėsi procesija apie Baziliką. Graži Dievo diena!- Sekmadieniu džiaugėsi, atrodo, ne tik žmonės, bet ir gamta, dovanojusi tokį gražų pirmąjį spalio sekmadienį.

 

Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio
Marijampolės skyriaus vadovė

aukštyn