Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Paminėtos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų įžadų sukaktys
Paskelbta: 2013-08-16 14:31:43

Žolinės iškilmės dieną Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikoje, Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje, tradiciškai susirenka Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Vienuolijos seserys, tarnaujančios ne tik Marijampolėje, bet ir įvairiose kitose Lietuvos vietose. Šią dieną, įsižiūrėdamos į savo didžiosios globėjos - Švč. Mergelės Marijos pavyzdį, melsdamos Jos užtarimo ir drauge su Ja kartodamos Jos nuostabųjį Magnificat, seserys švenčia savo pašaukimo tikrovę ir dėkoja Dievui už šią nuostabią dovaną. Dažnai kaip tik šią dieną jaunos seserys daro pirmuosius vienuolinius įžadus, juos atnaujina ar daro amžinuosius įžadus, pasiryždamos sekti savo Mylimąjį Viešpatį Evangelinių patarimų - skaistumo, neturto ir klusnumo keliu šioje, Pal. Jurgio Matulaičio įsteigtoje Vienuolijoje.

Šiemet šv. Mišiose, kurias celebravo t. Andrius Šidlauskas MIC, seserys dėkojo Dievui už kelių savo sesių, mininčių įžadų jubiliejus, pašaukimo dovaną: Ses. Uršulės, švenčiančios 70 m., ses. Leonės, švenčiančios 50 m., ses. Vitos ir ses. Eugenijos - 25 m. sukaktis.

Šlovė Viešpačiui už šias seseris, o taip pat ir už tas seseris, kurios šiemet mini savo jubiliejus Vienuolijos Šiaurės Amerikos skyriuje, nes jos yra Jo ištikimybės žmogui ir Tikėjimo gyvenimo - kelionės su Dievu - iškalbingas liudijimas.

aukštyn