Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Kun. Hermano Šulco sveikinimas
Paskelbta: 2010-12-23 21:30:26

 

2010.12.22
 

Mielieji Bičiuliai, sveikiname jus visus su šventėmis, linkime džiaugsmo ir palaimos!

Norime kartu su Jumis pasidalinti praėjusių metų įspūdžiais bei patyrimais, kurių buvo įvairiausių...
Kaip vystosi Jaunimo Sodyba, galite spręsti iš mūsų Metraščio.
Džiaugiamės, kad Jaunimo Sodyba atlieka puikią tarnybą, ypač meilės ir globos reikalingiems vaikams ir jaunimui
Per visus metus jie gali pabūt Jaunimo Sodyboje savaitgaliais ir yra mūsų pedagogų globojami. Gi per visas atstogas jie gali JS-je praleisti smagų, linksmą, kūrybingą ir prasmingą laisvalaikį, tai irgi dėka mus šaunių pedagogų.
Per dideles atostogas vasarą JS visad būna pilnutėlė, nes įvairiausios organizacijos, parapijos su suaugusiais bei jaunimu čia praleidžia smagias ir kūrybingas atostogas.

Aš pats galėjau sausio ir dalinai vasario mėnesiais pasidžiaugti Lietuvos “smetoniška” žiema; po to vykau į Australiją, kur yra nemažai ištikimų bičiulių, kurie palaiko mus aukomis ir gražia iniciatyva (ypač Adelaidėje), vadinama “Nevystančios Gėlės”, t.y. per įvairias laidotuves pasiūlo vietoje brangių gėlių ir vainikų aukoti pagalbos reikalingam jaunimui, kurių dėkingos maldos bus lig ir “nevystantis vainikas”...

Vasara turėjome itin įspūdingą ir mielą patirtį: pagal mielų lietuvių bičiulių, kurie buvo atvykę į Ruandą, kvietimą, vėl atvežiau į Lietuvą “negriukų” kaip tie bičiuliai meilybiniai sakydavo, nors pradžioje tam spyriausi, bet po to labai apsidžiaugiau, kad įvykdžiau jų nuoširdų prašymą.
Visur kur tik lankėmės buvo tikra širdžių šventė! Parapijose, katalikų ir nekatalikų bei kitur, visur buvome nuoširdžiai priimti!
Vadinami negriukai buvo laimingi, jautėsi priimti ir labai mylimi; aš pats nustebau, kad per vos 4 savaites lietuviai sudėjo tiek aukų, kad 8 asmenų bilietai (iš Afrikos į Europa ir atgal) buvo sumokėti ir dar liko pinigų nuvežti našlaičiams į Ruandą: čia ir yra atsakymas tiems, kurie klausia, kas užmoka tokias keliones...?
Po to lankiau aš vienas tautiečius bičiulius Toronte, Hamiltone, Čikagoje...Man buvo labai didelis padrąsinimas pajusti, kad yra nemažai tautiečių, kurie ištikimai ir dosniai palaiko mūsų veiklą pagalbos reikalingam jaunimui. Lankymosi ten metu, galėjau juos išsamiau ir asmeniškai informuoti ir jiems padėkoti.

Rugsėjo mėnesį Vokietijos Federalinė valdžia suteikė man krašto vieną aukščiausių įvertinimų, būtent “Bundeverdienstkreuz am Bande”: priėmiau kaip Vokietijos valdžios dėmesį į mus visus, kurie dar tikime, kad nesavanaudiška veikla yra didelis įnašas į žmonijos šviesesnę ateitį, tad jums visiems linkiu džiaugsmo ir tvirtos vilties tęsti šiame kilniame kelyje.
Kartu su jaunimėliu ir Lietuvoje ir Ruandoje sveikinu Jus visus, linkime viso gero Dangaus palaimoje!

Kun. Hermanas Šulcas ir jaunimėlis


 

aukštyn