Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Iškilmingai paminėta Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui diena (2023-01-27)
Paskelbta: 2023-01-30 10:50:55

Sausio 27–oji diena yra reikšminga diena ne tik Lietuvos tikintiesiems, bet ir visiems katalikams pasaulyje. Tai Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo dangui diena, kuri iškilmingai minima kiekvienais metais.

Šiandien Šv. Mišias Marijampolės bazilikoje celebravo Telšių vyskupas ordinaras Algirdas Jurevičius, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis, kuris skelbė ir homiliją. Šv. Mišiose dalyvavo apie 30 kunigų iš įvairių parapijų.

Prieš Šv. Mišias gausiai susirinkę palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai iš įvairių skyrių ir piligrimai išklausė sesers Viktorijos Plečkaitytės MVS katechezę „Kad Dievas duotų tau malonę padaryti gerą pasirinkimą“ (Pal. Jurgis Matulaitis, „Trys žmonių rūšys) bei meldėsi Rožinį, vadovaujami diakono Sauliaus Andriuškos.

 

 

 

aukštyn