Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Artėjant sausio 27 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties - gimimo dangui - minėjimui, su džiaugsmu dalinamės žinia:...
Paskelbta: 2023-01-11 10:01:20

Kunigų Marijonų kongregacijos kanonizacijos bylų Generalinis Postulatorius, Marijonų kongregacijos generalinis vyresnysis t. Andrzej Pakula MIC, 2022 m. gruodžio 6 d. Dekretu paskyrė kunigą Vitalijų Kodį, Panevėžio vyskupijos kunigą, palaimintojo Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos Vicepostulatoriumi Lietuvoje neribotam laikui.

Kun. Vitalijus Kodis taip pat vadovauja Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno ir Dievo tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės beatifikacijos byloms.

Generalinio Postulatoriaus informaciniame pranešime rašoma:
Palaimintasis Jurgis Matulaitis MIC, vyskupas ir Marijonų kongregacijos atnaujintojas, turi ypatingą svarbą Lietuvos Katalikų Bažnyčios, o ypač Marijonų kongregacijos, dvasiniam paveldui. Norime suintensyvinti pastangas skatinti Palaimintojo kultą pirmiausia Lietuvoje, parapijose ir tarp tikinčiųjų. Gerai žinome, kad Bažnyčios malda ir gyvas Palaimintojo kultas Dievo tautoje turi galią tikėtis ir išprašyti stebuklą per Palaimintojo užtarimą, kuris yra būtinas, kad jo kanonizacijos byla judėtų į priekį. 
 

Melskime naujajam Vicepostulatoriui Šv. Dvasios vedimo ir palaimintojo Jurgio užtarimo jo tarnystėje.

Naujasis Vicepostulatorius kviečia drąsiai liudyti malones, patiriamas per palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą, o liudijimus ir toliau prašo siųsti adresu:
Marijampolės Marijonų vienuolynas
Bendoriaus g. 3, 68309 Marijampolė
el. paštas: mykolo.parapija@gmail.com

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos Lietuvoje vyresnysis Kun. Kęstutis K. Brilius MIC

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos vyr. vadovė Ses. Jolita Matulaitytė MVS

aukštyn