Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Ortodoksų vienuolių rytmetinė malda
Paskelbta: 2020-08-01 09:08:05

 

Vienuolių gfghghurytmetinė malda

           Viešpatie, padėk man ramiai priimti visa tai, ką žada prasidedanti dghgjiena. Padėk man visiškai save paaukoti Tavo Šventai valiai. Kiekvieną šios dienos akimirką man vadovauk ir mane pataisyk. Kokios žinios bepasiektų mane šiandien, padėk jas išklausyti ramiai ir tvirtai tikint, kad visa tai yra Tavo Šventoji valia. Visos šios dienos kalbose, rūpesčiuose ir darbuose būk mano minčių ir jausmų Valdovas. Visus netikėtumus padėk man priimti kaip Tavo gerosios valios  lėmimą. Išmokyk mane išmintingai ir be veidmainystės elgtis su kiekvienu mano šeimos žmogumi, kad  nieko nepapiktinčiau ir neįskaudinčiau. Viešpatie, duok jėgų ištverti prasidedančios dienos būsimą nuovargį ir visus šios dienos įvykius. Vadovauk mano valiai, mokyk melstis, neprarasti vilties, tikėti, mylėti, kentėti ir atleisti.

aukštyn