Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 09 20
Paskelbta: 2020-09-19 16:58:29

 

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 09 20

1.    Brangūs tikintieji,  pagal Bažnyčios Liturginį Kalendorių šią savaitę: pirmadienį – Šv. Mato, apaštalo, evangelisto šventė; trečiadienį – Šv. Pijaus Pietralčiniečio, kunigo minėjimas;

 

2.    Šventojo Tėvo intencija rugsėjo mėnesiui: Melskimės, kad nebūtų grobstomi Žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.

 

3.    Primename, kad nuo spalio mėnesio prasidės vaikų ruošimas Sakramentams. Registracija ruoštis SUTVIRTINIMO sakramentui vyks 2020 m. rugsėjo 22 - 24 dienomis Šv. Šeimos seserų vienuolijos namuose.  I-ajai Šv. KOMUNIJAI - rugsėjo 28 - 29 dienomis parapijos salėje. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

4.    Vilkaviškio vyskupijos  JAUNIMO CENTRAS kviečia į KAIROS rekolekcijas - Registracija vyksta iki spalio 1 d., registracijos vieta: J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

5.    Šventosios Šeimos seserų namuose – Alyvų 9 – nuo spalio 7 dienos, bus organizuojamas ALFA kursas, visus nuo 18 metų kviečiame dalyvauti – daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

6.    (Sekmadienį 12 val. - šioje bazilikoje - Vyskupas Rimantas Norvila teiks sutvirtinimo Sakramentą – jau nuo šiandien ir dabar palydėkime sutvirtinamuosius mūsų malda).

 

7.    Rugsėjo 27 dieną - kaimyninėje parapijoje bus švenčiami  tituliniai Šv. Vincento Pauliečio atlaidai – kviečiame dalyvauti. 

8.    Šv. Arkangelo Mykolo tituliniai atlaidai bus švenčiami Spalio 4 dieną.

 

9.    Tikintiesiems primenama, kad mūsų parapijoje: Švč. M. Marijos rožinis kalbamas 30 min prieš vakarines Mišias. Šeštadieniais giedamas - 1 val. prieš vakarines Mišias.

 

10. Rugsėjo 27 d. (sekmadienis) 19 val. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje vyks Tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės 2020“. Atlikėjai: Sergej Tcherepanov – vargonai (Vokietija), Darius Klišys – birbynė (Lietuva). Informacija skelbimų lentoje.                            

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn