Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 09 13
Paskelbta: 2020-09-14 11:34:40

 

  1. Brangūs tikintieji, pagal Bažnyčios Liturginį Kalendorių šią savaitę: pirmadienį - Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė; antradienį – Švč. Mergelės Marijos Sopulingos minėjimas; trečiadienį - Šv. Kornelijaus, popiežiaus ir Kiprijono vyskupo, kankinių minėjimas; penktadienį Savosios bažnyčios konsekravimo metinių iškilmė – Kauno, Panevėžio, Telšių, Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupijų konsekruotose bažnyčiose.
  2. Šventojo Tėvo intencija rugsėjo mėnesiui: Melskimės, kad nebūtų grobstomi Žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.
  3. Nuo spalio mėnesio prasidės vaikų ruošimas Sakramentams. Registracija ruoštis SUTVIRTINIMO sakramentui vyks 2020 m. rugsėjo 22 - 24 dienomis Šv. Šeimos seserų vienuolijos namuose. I-ajai Šv. KOMUNIJAI - rugsėjo 28 - 29 dienomis parapijos salėje. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.
  4. ŠIANDIEN, rugsėjo 13 d., 10.30 val. parapijos salėje vyks Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas.
  5. Dar kartą primename, kad Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis organizuoja maldingą kelionę į Šiluvą ir Kryžių kalną. Išvyksime rugsėjo 15 d., antradienį, 8.00 val. nuo Šv. Ark. Mykolo bazilikos.
  6. Vilkaviškio vyskupijos JAUNIMO CENTRAS kviečia į KAIROS rekolekcijas - Registracija vyksta iki spalio 1 d., registracijos vieta: J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.
  7. Rugsėjo 27 dieną vyks tituliniai Šv. Vincento Pauliečio atlaidai.
  8. Šv. Arkangelo Mykolo tituliniai atlaidai bus švenčiami spalio 4 dieną.
  9. Tikintiesiems primenama, kad mūsų parapijoje: Švč. M. Marijos rožinis kalbamas 30 min prieš vakarines Mišias. Šeštadieniais giedamas - 1 val. prieš vakarines Mišias.
  10. Rugsėjo 27 d. (sekmadienis) 19 val. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje vyks Tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis „Medynės 2020“. Atlikėjai: Sergej Tcherepanov – vargonai (Vokietija), Darius Klišys – birbynė (Lietuva).

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn