Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 09 06
Paskelbta: 2020-09-07 10:55:51

Brangūs tikintieji,

  1. Šią savaitę minėsime: antradienį – Švč. Mergelės Marijos gimimą (Šilinė). Šią dieną melsimės už Lietuvą ir jos žmones, ir dėkosime Dievui už Švč. Mergelės Marijos užtarimu gautas malones.
  2. Šventojo Tėvo intencija RUGSĖJO mėnesiui: Melskimės, kad nebūtų grobstomi Žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.
  3.  Primename, kad Šiluvoje nuo rugsėjo 7 d. (pirmadienio) iki 15 d. (antradienio) vyks Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Daugiau informacijos - skelbimų lentoje.
  4. Informuojama, kad Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas vyks šių metų rugsėjo 13 d., sekmadienį, 10.30 val. parapijos salėje.
  5. Dar kartą primename, kad Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis organizuoja maldingą kelionę į Šiluvą ir Kryžių kalną. Išvyksime rugsėjo 15 d., antradienį, 8.00 val. nuo Šv. Ark. Mykolo bazilikos.
  6. Lietuvos vyskupų informacija: Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Besitęsiant neįprastajai padėčiai, rekomenduojama priimti Komuniją į ranką, tačiau galima priimti ir įprastu būdu – į burną.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn