Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 08 23
Paskelbta: 2020-08-24 17:08:50

Brangūs tikintieji,

1. Šią savaitę minėsime: pirmadienį - šventąjį Baltramiejų, apaštalą; ketvirtadienį - šventąją Moniką; penktadienį - šventąjį Augustiną, vyskupą, bažnyčios mokytoją; šeštadienį - šventojo Jono Krikštytojo nukankinimo minėjimas.

2. Primename, kad Šiluvoje nuo rugsėjo 7 (pirmadienio) iki 15 (antradienio) vyks Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Daugiau informacijos yra pateikta skelbimų lentoje.

3. Nuo rugsėjo 1 dienos sugrąžinamos 18 valandos Šventos Mišios, (kurios karantino metu nebuvo aukojamos) – sugrąžinus vakarines Šv. Mišias, 12 val. Šventos Mišios nebus aukojamos.

4. Rugpjūčio 23 d. - Baltijos kelio diena (Juodojo kaspino diena). 15 val. mūsų Bazilikoje bus aukojamos Šventos Mišios už stalinizmo ir nacizmo aukas – Šventose Mišiose giedos jungtinis tremtinių ir politinių kalinių choras.

5. Šventojo Tėvo intencija rugsėjo mėnesiui: Melskimės, kad nebūtų grobstomi Žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.

6. Lietuvos vyskupų informacija: Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama galimybė priimti Komuniją į ranką, tačiau Komuniją galima priimti ir įprastu būdu (į burną).

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas, MIC

aukštyn