Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 08 16
Paskelbta: 2020-08-15 22:01:53

 

Brangūs tikintieji, 

Šios savaitės eigoje minėsime: ketvirtadienį Šventą Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją; penktadienį Šv. Pijų X, popiežių; šeštadienį minėsime Švč. Mergelę Mariją Karalienę – šią dieną tinkama sukalbėti arba pagiedoti Švč. Mergelės Marijos litaniją.

2.  Primename, kad Privašiūnuose nuo rugpjūčio 14 dienos (penktadienis) iki 22 dienos (šeštadienis) vyksta Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (žolinės) atlaidai.  

3.  Lietuvos vyskupų informacija: Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Komuniją galima priimti įprastu būdu (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

 
aukštyn