Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Naujojo klebono intronizacija | 2020 08 15
Paskelbta: 2020-08-14 21:24:01

 

 

                                  

 

                                 PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 08 15

 

1.    Šiandien švnčiame Švč. Mergelės Marijos Ėmimo Į Dangų privalomą iškilmę.  Kadangi yra pareiga dalyvauti Šv. Mišiose, pamaldos šiandien  sekmadienio tvarka. Sumoje bus šventinami žolynai ir vaisiai. Dėkajame už gausų dalyvavimą.

2.    Šiandien sumos metu vyks klebono pakeitimo apeigos. Vadovaujant dekanui kan. Deimantui Brogiui laikinai einantis klebono pareigas Kun. Stasys Puidokas MIC perduos klebono pareigas Kun. Giedriui Bakūnui MIC. Dalyvaukite ir pasimelsite prašant Dievo palaimos ir Švč. Mergelės  Marijos globos naujam ir jaunam kunigui, kad šventai ir nuoširdžiai tarnautų Dievui, Bažnyčiai ir parapijai, tai yra Jums.   

3. Lietuvos vyskupų informacija: Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Komuniją galima priimti įprastu būdu (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.

 

 

Administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn