Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Parapijos skelbimai | 2020 08 08
Paskelbta: 2020-08-10 03:21:30

 

 

 PARAPIJOS SKELBIMAI  2020 08 09

1.    Šį mėnesį Šventasis Tėvas ragina melstis už žmones dirbančius jūroje ir gyvenančius iš jūros.

2.    Nepamirškime:  kasdien 12.00 val. aukojamos Šv. Mišios. Jos skiriamos žmonėms esanties laisviems nuo darbų ir sinjorams. Dalyvaukime ir semkimės malonių: Dievo palaimos ir sveikatos sau, šeimai ir džiaukitės Dievo dar duotu gyvenimu. 

3.    Šioje savaitėje minėsime. Rytoj Šv. Lauryną, diakoną, kankinį; antradienį Šv. Klara, mergelę; trečiadienį Pal. Jurgį Matulaitį – 11.30 Rožinis, 12.00 val. Šv. Mišios, Pal. Jurgio Matulaičio draugija po Mišių dar renkasi parapijos salėje; penktadienį Šv. Maksimilijoną Mariją Kolę, kunigą, kankinį. 

4.    Šeštadienį švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo Į Dangų privalomą iškilmę.  Kadangi yra pareiga dalyvauti Šv. Mišiose, pamaldos bus  sekmadienio tvarka. Sumoje bus šventinami žolynai ir vaisiai. Lauksime Jūsų Marijos iškilmėje.

5.    Dėkojame visiems, kurie pirmajį mėnesio penktadienį dalyvavote Švč. Sakramento Adoracijoje.  Telaimina jus Dievas.

6. Lietuvos vyskupų informacija: Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Komuniją galima priimti įprastu būdu (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.

  

Administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

                                  

aukštyn