Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Parapijos skelbimai | 2020 08 02
Paskelbta: 2020-08-01 09:08:58

 

 

                                  PARAPIJOS SKELBIMAI  2020 08 02

1.    Šiandien įprastomis sąlygomis galime pelnyti visuotinius Porciunkulės

 

2.   Nepamirškime:  šiokiadieniais 12.00 val. aukojamos Šv. Mišios. Jos skiriamos žmonėms esanties laisviems nuo darbų ir sinjorams. Dalyvaukime ir semkimės malonių, Dievo palaimos ir sveikatos sau, šeimai ir džiaukitės Dievo dar duotu gyvenimu. 

3.    Šioje savaitėje minėsime. Antradienį: Šv. Kunigą Joną Mariją Vianėjų, ketvirtadienį: Kristaus Atsimainymo neprivalomą šventę, šeštadienį: Šv. Dominyką, kunigą.

4.    Šioje savaitėje pirmasis mėnesio penktadienis. Švč. Sakramento Adoracija nuo ryto 8-tos val. Mišių. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį už geradarius ir aukotojus  12.00 val. Suraskime bent valandėlę laiko adoracijai.

5. Lietuvos vyskupų informacija: Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose ir bažnytinių renginių vietose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Komuniją galima priimti įprastu būdu (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.

6.    Naujausią „Artumos“ numerį galite įsigyti bažnyčios gale ir zakristijoje  vietoj 3-jų eurų tik už 1 eurą. Žurnalas skirtas trims mėnesiams.

7.    Praėjusį sekmadienį nukrito antgalis nuo turėklų įėjimo į bažnyčią. Jis buvo padėtas į nišą dešinėje pusėje prie įėjimo, tačiau pirmadienį atėjus meistrui sutaisyti jau nebebuvo metalinio antgalio. Kas paėmėte jį prašome sugrąžinti į vietą iš kur paėmėte. Būkime išmintingi -  dar nė vienas nepraturtėjo iš bažnyčios inventoriaus.

 

Administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn