Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Parapijos skelbimai | 2020 07 26
Paskelbta: 2020-07-25 19:00:00

 

 

              PARAPIJOS SKELBIMAI  2020 07 26

 

1.    Šiandien švenčiame Šv. Oną ir atlaidai Kryžių kalne.

2.    Nepamirškime:  šiokiadieniais 12.00 val. aukojamos Šv. Mišios. Jos skiriamos žmonėms esanties laisviems nuo darbų ir sinjorams. Dalyvaukime ir semkimės malonių, Dievo palaimos ir sveikatos sau, šeimai ir džiaukitės Dievo dar duotu gyvenimu. 

3.    Šioje savaitėje minėsime: trečiadienį Šv. Mortą; penktadienį Šv. Ignacą Lojolą; šeštadienį Šv. Alfonsą Liguorį.

4.    Šeštadienį 12.00 val. melsimės į Švč. M. Mariją aukotojų intencijomis, nes bus pirmas mėnesio.

5.    Ateinantį sekmadienį, kadangi bus rugpjūčio 2 diena, įprastomis sąlygomis galėsime pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus.

6.   Vyskupų pranešimas:Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.

7.    Naujausią „Artumos“ numerį galite įsigyti bažnyčios gale ir zakristijoje vietoj 3-jų eurų tik už 2. Žurnalas skirtas trims mėnesiams.

 

 

 

Administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn