Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Parapijos skelbimai | 2020 07 19
Paskelbta: 2020-07-19 08:20:54

 

 
PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 07 19

1. Pasibaigus didiesiems Pal. Jurgio Matulaičio atlaidams pamaldos vyksta sena tvarka: tai yra šiokiadieniais 7.30, 8.00, 12.00 ir dar penktadieniais ir šeštadieniais sudėtinėmis intencijomis 18.00 val.; šeštadienio ryte 7.30, 9.00, 11.00 ir 12.00 valandomis. Sekmadieniais be pakeitimų.

2. Pastebėjimas. Kunigai negali suprasti, kodėl šiokiadieniais 12.00 val. Mišiose dalyvauja tiek mažai žmonių. Dažnas psakydavo rytais – man per anksti, vakare – bijausi eiti, todėl įvedėme 12.00 val. Mieli sinjorai, būkite išmintingi savo elgesiu ir supraskite, be Dievo palaimos nebus nei ramybės, nei sėkmės, nei palaimingo gyvenimo jūsų šeimose. Dievas yra visako Viešpats, tad atsiverkite Jam per maldą ir Šventąją Kryžiaus auką sudabartinamą Šv. Mišiose. Šios 12-tos valandos Šv. Mišios skiriamos jums. Neįsileisite Dievo, tai šetonas, anot šios dienos Evangelijos, slapta prisės raugių ir piktžolių jūsų ir jūsų šeimų gyvenimuose.

3. Šioje savaitėje minėsime: trečiadienį Šv. Mariją Magdalietę (Šunskuose atlaidai), ketvirtadienį Šv.Brigitą, Europos globėją, šeštadienį Šv. Jokūbą, apaštalą. Ateinantį semadienį Šv. Ona ir atlaidai Kryžių kalne.

4. Vyskupų pranešimas: Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.

5. Naujausią „Artumos“ numerį galite įsigyti bažnyčios gale ir zakristijoje vietoj 3-jų eurų tik už 2. Žurnalas skirtas trims mėnesiams.

6. Dėkojame visiems, kurie dalyvavote didžiuosiose Pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose ir prisidėjote kokiu nors būdu prie jų sklandaus įvykimo. Teatlygina Jums Dievas.

7. Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį vyks Grigališko choralo savaitgalis. Ryte 7.00 rytmetinė valanda, 12.00 Šv. Mišios. Galite dalyvauti.


Administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn