Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Parapijos skelbimai | 2020 07 09
Paskelbta: 2020-07-08 19:28:28

 

 

                              PARAPIJOS SKELBIMAI  2020 07 09

1.    Atlaidų metu kasdien 11.00 Rožinis, 11.40 katechezė, 12.00 val. iškilmingos  Šv. Mišios į Pal. Jurgį.

2.    Šiandien yra „Kunigų ir pašvęstųjų diena“. Ypatingai meldžiamės už Vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institucijų narius.

3.    Pal. Jurgio užtarimui pavedame ir jūsų intencijas, kurias atsiuntėte internetu ar užrašėte prieš įeidami į baziliką. Atnašų procesijoje lapeliai su intencijomis bus atnešti prie altoriaus.

4.    Sveikiname Piligrimus, atvykusius iš...

5.    Šv. Mišias jūsų intencija per Palaimintojo Jurgio užtarimą, kurios aukojamos penktadieniais, 18.00 val.,  galite užsirašyti pas savanorius lauke, prie bažnyčios didžiųjų durų.

6.    Vyskupų pranešimas: Epidemijai atslūgstant, galima vėl sugrįžti prie įprasto Komunijos priėmimo būdo (į burną). Besitęsiant neįprastajai padėčiai, paliekama ir galimybė priimti Komuniją į ranką.

§  Ant informacijos stalo šventoriuje rasite:  Atlaidų programą

§  Nuorodas, kaip nuvykti į Pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje

§  Informaciją apie Pal. Jurgio Matulaičio draugiją

7.    Religinės literatūros ir devocionalijų galite įsigyti naujame knygynėlyje Vyskupijos Pastoraciniame centre (įėjimas iš Marijonų vienuolyno sodo, pažymėtas nukreipimo rodykle. Kviečiame įsigyti:

§  Vartomą stalo kalendorių su Pal. Jurgio mintimis kiekvienai metų dienai

§  Įvairios kitos literatūros apie pal. Jurgį.

§  Suvenyrinių žvakelių su Pal. Jurgio atvaizdu

8.    Naujausią „Artumos“ numerį galite įsigyti bažnyčios gale ir prie Mišių užrašymo stalelių vietoj 3-jų eurų tik už 2. Žurnalas skirtas trims mėnesiams.

9.    Po  Šv. Mišių po nedidelės pauzės vyks pasivedimo pal. Jurgiui pamaldos. Šiais metais jos vyks prie didžiojo altoriaus, o įprastą asmeninį palaiminimą uždedant rankas pakeis palaiminimas  Pal. Jurgio 1-ojo laipsnio relikvija.

10.                15.00 val. kviečiame susitikti Lūginėje, Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje, kur melsimės Gailestingumo vainikėlio malda

11.                Šeštadienį vigilijos Šv. Mišios 18.00 val. Nuo 15.00 val. iki sekmadienio ryto  -  Švč. Sakramento adoracija. VIGILIJA - Maldos budėjimas prieš pagrindinę atlaidų dieną.

12.                Bažnyčios gale Marijos Rodijo atstovai renka aukas, laukia aukotojų...

Administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn