Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Atlaidų tvarkaraštis
Paskelbta: 2020-07-06 11:29:36

 

 

P A M A L D Ų    T V A R K A  

PAL. JURGIO  MATULAIČIO  ATLAIDŲ SAVAITĖJE

  2020  liepos  05 – 12 d.d.

               

   Šiokiadieniais

7.30 val. prie Pal. Jurgio Matulaičio altoriaus

8.00 val. prie centrinio  altoriaus

11.00 val. Rožinis; 11.40 val.  Katechezė

12.00 val. Atlaidų Šv. Mišios su svečiais kunigais ir vyskupais

18.00 val. Vakaro Šv. Mišios 

 

   Sekmadienį   12 dieną

8.00 val. Ryto Šv. Mišios

9.30 val. Votyvos Šv. Mišios

11.00 val. Rožinis;  11.40 val.  Katechezė

12.00 val. Atlaidų Suma vadovaujama Apaštalinio Nuncijaus                                       su svečiais kunigais ir vyskupais. Po sumos Eucharistinė procesija.

18.00 val. Vakaro Šv. Mišios 

aukštyn