Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

2020-06-14 PARAPIJOS SKELBIMAI
Paskelbta: 2020-06-04 16:40:23

 

 

1.    Šiandien Devintinės, Šv. Antano atlaidai, Gedulo ir vilties diena ir sumoje dar meldžiatės Tėvo oktavos intencija. Po sumos Eucharistinė procesija su keturiomis Evangelijomis.

2.    Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo. Kviečiame kasdien melstis bažnyčioje ar namuose. Birželinės pamaldos bažnyčioje šiokiadieniais 12.00 val., sekmadieniais po 8-tos val. Šv. Mišių prie išstatyto Švč. Sakramento.

3.    Antradienį pagerbsime Aušros Vartu Švč. Mariją 12.00 val.

4.    Šį penktadienį Švč. Jėzaus Širdies neprivaloma iškilmė. Švč. Jėzaus Širdies garbei  šv. Mišios 12.00 val. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam viešai kalbant maldą „Gerasis Jėzau“.

5.    Šeštadienį po Švč. Jėzaus Širdies iškilmės pagerbsime Nekaltąją Švč. Mergelės Marijos Širdį.

6.    Priminimas tikintiesiems: Katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės, iki birželio 29-tos dienos.

7.    Pandemijos metu Komuniją reikia dalyti dedant į delną. Jei kas negalite priimti nuo delno, tai einate prie grotelių ir laukiate kol padalins.

8.    Kaip priimti Komuniją nuo rankos? Nusiimame kaukę nuo burnos. Ištiesiame kairę ranką horizontaliai delnu į viršų, dešinė ištiesta dedama po kaire ranka. Kai kunigas padeta Komunikantą ant kairio delno,tuokart dešine ranka paimame Jį ir gražiai įsidedame į burną, po to nueiname.

9.    Šios dienos rinkliava skiriama vyskupijos sielovados projektams.

  

 

Parapijos administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn