Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

2020-05-24 PARAPIJOS SKELBIMAI
Paskelbta: 2020-05-22 14:28:16

 

 

1.    Šiandien Šeštinės prieš sumą Šeštinių procesija po sumos gegužinės pamaldos.

2.    Ateinantį sekmadienį Sekminės. Prieš sumą Sekminių procesija. Nepamirškime velykinės išpažinties.

3.    Nuo gegužės 10-tos dienos galime laisvai dalyvauti  Šv.  Mišiose aukojamose bažnyčioje. Šv. Mišios sekmadieniais yra: 8, 9.30, 11, 12, ir vakare18 val. ; šiokiadieniais: 7.30,  8, ir 12 valandomis , penktadieniais dar 18.00 val. ; šeštadieniais 7.30, 9,00, 11.00 ir 12.00 ir 18.00 valandomis.

4.    Pandemijos metu Komuniją reikia dalyti dedant į delną. Taip ir dalinsime. Jei kas atsisakote priimti nuo delno, tai einate prie grotelių ir laukiate kol padalins.

5.    Kaip priimti Komuniją nuo rankos? Nusiimame kaukę nuo burnos. Ištiesiame kairę ranką horizontaliai delnu į viršų, dešinė ištiesta dedama po kaire ranka. Kai kunigas padeta Komunikantą ant kairio delno, tuokart dešine ranka paimame Komunikantą ir gražiai įsidedame į burną, po to nueiname.

6.    Dėkojame visiems, kurie dalyvavote Nenutrūkstamoje  Švč. Sakramento Adoracijoje mūsų Bazilikoje praėjusį pirmadienį ir nakties metu. Adoracija Kristaus esančio Švenčiausiame Sakramente – tai malonių teikimo metas.

7.    Vyksta maldų Šventajai Dvasiai devyndienis kasdien 12.00 val.

8.    Jau galima užsirašyti tėvo dienos oktavos Mišioms bažnyčios raštinėje kiekvieną dieną, o sekmadieniais bažnyčioje. Melsimės už tėvus visą oktavą.

9.    Gegužės 29–31 d.skelbiamas Marijatonas.  Marijatono metu intensyviai renkamos aukos radijo veiklai ir naujos studijos bei koplyčios statybai. Ateinantį

sekmadienį pas mus bus Marijos radijo savanoriai ir rinks aukas.

  

Parapijos administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn