Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

2020-05-17 Parapijos skelbimai
Paskelbta: 2020-05-16 10:26:12

 


   

Nuo gegužės 10-tos dienos galime laisvai dalyvauti  Šv.  Mišiose aukojamose bažnyčioje. Šv. Mišios sekmadieniais yra: 8, 9.30, 11, 12, ir vakare18 val., o šiokiadieniais: 7.30,  8, ir 12 valandomis , penktadieniais dar 18.00 val. Šeštadieniais 7.30, 9,00, 11.00 ir 12.00 val. ir 18.00 val.

2.    Pakeitus karantino reikalavimo sąlygas lieka nurodymas uždarose patalpose būti su veido kaukėmis, tame tarpe ir bažnyčioje, o lauke galime būti ir be jų.

3.    Mūsų bažnyčioje Kominija dalijama dedant į delną ir mums tradiciniu būdu.

4.  Kaip priimti Komuniją nuo rankos? Nusiimame kaukę nuo burnos. Ištiesiame kairę ranką delnu į viršų (delnas tiesus), dešinė ištiesta dedama po kaire ranka. Kai kunigas įdeta Komuninkantą į kairį delną,tuokart dešine ranka paimame Komunikantą ir gražiai įsidedame į burną, po to nueiname.

5.    Nenutrūkstama Švč. Sakramento Adoracija mūsų vyskupijoje vyksta nuo gegužės  4 d. Mūsų Bazilikoje adoracija vyks ryt nuo 8.00 val. – baigsis  antradienio ryte. Kviečiame įsipareigoti ir užsirašyti kuriai nors valandai. Užsirašyti galima  zakristijoje, arba tel:  (343) 509 38, kai uždaryta bažnyčia.

6.    Nuo penktadienio sumoje pradėsime noveną į Šv. Dvasią.

7.    Ateinantį sekmadienį Šeštinės. Nepamirškime velykinės išpažinties.

8.    Jau galima užsirašyti tėvo dienos oktavos Mišioms bažnyčios raštinėje kiekvieną dieną, o sekmadieniais bažnyčioje.


 Parapijos administratorius: Kun. St. Puidokas MIC

aukštyn