Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Pamaldų tvarka (karantino metu)
Paskelbta: 2020-05-08 16:33:31

 

             P A M A L D Ų   T V A R K A

                  

Šiokiadieniais

7.30 val. prie Pal. Jurgio Matulaičio

8.00 val. prie centrinio  altoriaus

12.00 val. Gegužinės. 

Penktadienį 18 val. sudėtinės prie PJM

 

Šeštadieniais

 7.30 val.

 9.00 val.

11.00 val.

12.00 val. 

18.00 val. Sudėtinės (nuo 17 val. rožinis)

 

S E K M A D I E N I A I S

8.00 val. Ankstyvosios

9.30 val. Votyva

11.00 val.

12.00 val. Suma už parapiją

18.00 val.

 

 

aukštyn