Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

2020-05-08 Naujausia informacija apie dalyvavimą šv. Mišiose
Paskelbta: 2020-05-08 16:31:28

 

SEKMADIENIAIS KVIEČIAME SUGRĮŽTI Į ŠV. MIŠIAS

Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta:

-        Nuo gegužės 10 d., laikantis visų nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;

-     Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;

-        Raginame tikinčiuosius  atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.

Kaip ir anksčiau, Lietuvos vyskupai ir kunigai meldžiasi bei kviečia tikinčiuosius melstis už ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Nepaliaukime melstis ir pandemijai atlėgstant. Melskime, kad Marija – Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir leistų šiai ligai visiškai nurimti.

 

                                      Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

 

aukštyn