Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. vasario 23 d.
Paskelbta: 2020-02-24 18:53:17

 

1. Šiandien paskutinis sekmadienis prieš gavėnią.

2. Trečiadienį Pelenų diena. Pamaldos šiokiadienio tvarka ir suma 12.00 val. Bus šventinami pelenai ir pabarstomos tikinčiųjų galvos atgailos ženklan.

3. Kiekvieną rytą šiokiadieniais 7.30 val. meldžiamės į Pal. Jurgį Matulaitį jo koplyčioje. Jau kuris laikas pamaldžių tikinčiųjų pageidavimu čia aukojamos Grigalinės Šv. Mišios. Kiekvieną antradienį vakare meldžiamės į Šv. Antaną. Kviečiame dalyvauti ir pasisemti malonių. Nepamirškime atsinešti gerais darbais išpuoštą dvasinį indą, o kieno indas neišpuoštas, galime tai atlikti bažnyčioje prie klausyklos. Vienykimės maldoje.

4. Šiandien vakare parapijos salėje 19.00 val. bus transliuojamas kinas „Ponas Džonsas“. Įėjimas laisvas.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

 

 

 

 

aukštyn