Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. vasario 09 d.
Paskelbta: 2020-02-08 16:43:54

 

1. Trečiadienį, vasario 12 d. 12 val. pal. Jurgio Matulaičio minėjime melsimės prašydami Palaimintojo užtarimo aukotojų intencijomis. 11.00 val. pasivedimo malda prie Palaimintojo altoriaus. 11.30 val. – Rožinio malda.

2. Praėjusį trečiadienį šv. Agotos minėjimo proga buvo pašventinta duona prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių. Šios duonos galima paimti prie šv. Antano altoriaus.

3. Rytoj bus minima Šv. Skolastika, mergelė; antradienį - Liurdo Švč. Mergelė Marija – Ligonių diena, pasimelskime už ligonius; penktadienį Šv. Kirilas ir Metodijus, Europos globėjai.

4. Kiekvieną antradienį vakare meldžiamės į Šv. Antaną. Kviečiame dalyvauti.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

 

aukštyn