Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. vasario 02 d.
Paskelbta: 2020-02-01 20:15:15

 

1. Šiandien Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė. Šventinamos žvakės. Sumoje melsis Vyskupas Ordinaras Rimantas Norvila. Dalyvaus visos Vyskupijos pašvęstojo gyvenimo asmenys ir bus meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. Kviečiame dalyvauti ir prisidėti savo malda.

2. Rytoj bus minimas Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys.

3. Kiekvieną antradienį vakare meldžiamės į Šv. Antaną;
- trečiadienį minėsime Šv. Agotą, laiminsime duoną ir vandenį;
- ketvirtadienį minėsime Šv. Paulių Mikį ir jo draugus, kankinius. Vakare melsimės už pašaukimus.

4. Pirmą mėnesio penktadienį 9.30 val. melsimės bažnyčios aukotojų ir geradarių intencija į Švč. Jėzaus Širdį, o po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija iki vakaro pamaldų. Kviečiame dalyvauti.

5. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys: į namus kviečiamas kunigas, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių namams. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.

 

Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

 

aukštyn