Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. sausio 19 d.
Paskelbta: 2020-01-18 21:48:34

 

1. Šią savaitę pradėsime maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Melsimės vakarinėse šv. Mišiose.

2. Šią savaitę minėsime:
antradienį – šv. Agnietę, mergelę, kankinę;
penktadienį – šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją; šeštadienį – Šv. Pauliaus, apaštalo, atsivertimą ir baigsime maldų už krikščionių vienybę aštuondienį.

3. Kitas sekmadienis Popiežiaus Pranciškaus paskelbtas Dievo Žodžio sekmadieniu.

4. Kitą pirmadienį, sausio 27d., švęsime Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimą dangui, pagrindinės pamaldos 12.00 val.

5. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos VI suvažiavimas taip pat vyks kitą pirmadienį, sausio 27d.

6. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys į namus kviesti kunigą, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.

7. Šiandien vakare 19.00 val. parapijos salėje bus rodomas kino filmas „Priimti viešnagėn angelus“.


Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC
 

aukštyn