Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. sausio 12 d.
Paskelbta: 2020-01-11 22:27:38

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Krikštą. Kaip įprasta 12-omis dienomis, Sumoje minėsime Pal. Arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

2. Rytoj Laisvės gynėjų dieną, 12.00 val. bus aukojamos šv. Mšios, kuriose melsimės už Tėvynę ir jos gynėjus.

3. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys į namus kviesti kunigą, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.

4. Šiandien baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau giedoti kalėdines giesmes ir laikyti prakartėlę galima iki vasario 2 d. imtinai.

5. Šį šeštadienį pradėsime maldų aštuondienį „Už krikščionių vienybę“.

6. Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai kviečiami susirinkti parapijos salėje sausio 16 d. po 9-os valandos šv. Mišių.


Parapijos administratorius kunigas Stasys Puidokas, MIC

aukštyn