Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 m. sausio 05 d.
Paskelbta: 2020-01-04 22:24:34

 

1. Šiandien po 11 val. šv. Mišių apie 11.50 val. prie bažnyčios vartų atkeliaus teatralizuoti trys karaliai, kurie pakvies bendrai eisenai.

2. Rytoj švęsime Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmę. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos. Pamaldos šiokiadienio tvarka ir Suma 12.00 val.

3. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys į namus kviesti kunigą, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.

4. Ateinantį sekmadienį švęsime Kristaus Krikštą.

5. Sausio 12 d., kaip įprasta 12-tomis dienomis, Sumoje minėsime Pal. Arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

6. Ateinantį sekmadienį baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau galima laikyti prakartėlę ir giedoti kalėdines giesmes iki vasario 2 d. imtinai.

 

Parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn