Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 gruodžio 25 d.
Paskelbta: 2019-12-24 15:56:43

 

1. Nuoširdžiai visus sveikiname su Kristaus Gimimo, Kalėdų, Iškilme. Tai viena iš trijų didžiųjų katalikiškų iškilmių. Dėkojame jums, brangūs parapijiečiai, už jūsų maldą, gerumą ir visokeriopą pagalbą. Viešpaties palaima telydi jūsų gyvenimus ir darbus.

2. Pradėjome Kristaus Gimimo Iškilmės šventimą. Mūsų bazilikoje pirmąją ir antrąją Kalėdų dieną pamaldos sekmadienio tvarka.

3. Antrąją Kalėdų dieną minėsime šv. Steponą, pirmąjį kankinį. Gruodžio 27 d., šv. Joną, apaštalą ir evangelistą. Gruodžio 28 d., minimi Nekaltieji vaikeliai kankiniai. Ši šventė skirta pagerbti ne tik Erodo nužudytiems Betliejaus vaikams, bet ir visiems mirusiems kūdikystėje krikščionims.

4. Ateinantį sekmadienį Šventosios Šeimos ir visų šeimų šventė. Iškilmingai švęsime Sumos šv. Mišiose, vadovaus Marijampolės Dekanas.

5. Gruodžio 31 dieną susirinksime į bažnyčią vakare 23.00 val. padėkoti Dievui už šiuos metus ir sutikti Naujuosius Metus. Kviečiame visus, kurie tikime Dievo veikimu ir danguje, ir žemėje.

6. Po šv. Kalėdų yra gražus paprotys: į namus kviečiamas kunigas, kad jie būtų pašventinti, pasimelsta už jų gyventojus ir paprašyta Dievo malonių namams ar butui. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.

7. Dėkojame miesto Savivaldybei ir visiems prisidėjusiems prie bažnyčios įgarsinimo sistemos remonto ir atnaujinimo. Teatlygina Jums Dievas.

 


Administratorius kunigas Stasys Puidokas, MIC

aukštyn