Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. gruodžio 15 d.
Paskelbta: 2019-12-14 21:38:51

 

1. Adventas - tai rimties ir dvasinio pasiruošimo Kristaus gimimo šventėms laikotarpis. Advento rekolekcijos ateinantį sekmadienį, tai paskutinis sekmadienis prieš Kalėdas. Advento metu giedamos Švč. M. Marijos valandos sekmadieniais 7.30 val., o Rarotos 8.00 val.

2. Šį antradienį 13.00 val. Betliejaus ugnies pasitikimas bazilikoje. Betliejaus ugnies galėsite pasiimti iš bazilikos iki Kalėdų.

3. Šį penktadienį, gruodžio 20 d., ŠV. ANTANO PADUVIEČIO didžiųjų relikvijų viešnagė Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Iškilmingas sutikimas 12.00 val., Šv. Mišios 18 val. Po mišių individuali malda iki 21 val. Plačiau skelbimų lentoje.

4. Drauge su kalėdaičiais bažnyčios prieangyje pas patarnautoją galite įsigyti vartomą kalendorių „Metai su pal. Jurgiu“. Jame rasite įkvepiančią pal. Jurgio Matulaičio mintį kiekvienai metų dienai. Tai gali būt labai graži ir prasminga Kalėdinė dovana artimiesiems.

5. Advento metu vyksta akcija „Gerumas mus vienija“. Įsigydami Carito žvakučių, kurios platinamos kartu su kalėdaičiais, paremsite vargingai gyvenančius. Atverkime savo širdis jiems.

6. Kviečiame į kino seansą „Žodis“, rodomą parapijos salėje šiandien 19 val. Įėjimas laisvas.

 


Administratorius kunigas Stasys Puidokas, MIC

aukštyn